AKTUELNO

 

Zajedničko otvaranje dve izložbe: Skok i zaron kustoskinje Sanje Kojić Mladenov & Isekle smo kablove kustoskinje Isidore Todorović

22. 11. 2019. - 10. 01. 2020.

 

SKOK I ZARON
Identitet umetnica u (novo)medijskoj praksi

Autorka: Sanja Kojić Mladenov

Otvaranje: petak | 22. novembar 2019. | 19h

Trajanje: 22. novembar 2019. - 10. januar 2020. Galerija N

ISEKLE SMO KABLOVE
Multimedijalna platforma za žensku kulturu, aktivizam i teoriju K.A.T.

Autorka: Isidora Todorović

Otvaranje: petak | 22. novembar 2019. | 19h

Program: 19:20 – 21:30 h

Trajanje: 22. novembar 2019. - 13. decembar 2019. Galerija S

 

SKOK I ZARON
Identitet umetnica u (novo)medijskoj praksi

Učesnice: Breda Beban, Vesna Gerić, Jelena Jureša, Bojana S. Knežević, Andreja Kulunčić, Bogdanka Poznanović, Marica Radojčić, Lidija Srebotnjak-Prišić, Nataša Teofilović, Isidora Todorović, Vesna Tokin, Lea Vidaković

Izložba Skok i zaron polazi od ispitivanja pozicije žene na umetničkoj sceni koja je tokom istorije uglavnom imala marginalnu ulogu, te su umetnice, kritičarke i teoretičarke činile usamljenu pojavu. Danas se sve više žena opredeljuje za umetničke struke, a samim tim i likovnu umetnost, što pokazuju rezultati različitih istraživanja sprovedenih u Srbiji.

Naziv izložbe oslanja se na pesmu "Diving into the Wreck" (1973) američke feministkinje i anti-ratne aktivistkinje Adrien Rič (Adrienne Rich). Pesma govori o slobodama i pravima žena kroz uvođenje motiva simboličnog ronioca u istraživanju podvodnog sveta koji retko ko može da vidi, aludirajući i na samosvesni pogled žene upućen ka sistemu moći, kao i slobodi i hrabrosti da se krene u istraživanje nepristupačnih, nekonvencionalnih i netradicionalnih svetova.

ISEKLE SMO KABLOVE
Multimedijalna platforma za žensku kulturu, aktivizam i teoriju K.A.T.

Učesnice: Violeta Vojvodić Balaž, Darija Medić, Andrea Palašti, Ana Nedeljković, Monika Sigeti, Nataša Teofilović, Zorica Čolić, Katarina Petrović, Bojana Knežević, Isidora Pejović, Radmila Trebovac, Ana Stefanović, Vesna Manojlović

Izložba Isekle smo kablove se bavi problematizacijom medijske produkcije i produkcije u medijima iz ženske perspektive. Sam naslov aludira na analognu prirodu izložbe, jer učesnice ne izlažu radove nego replike radova u analognoj formi (na fasadnim zastavama). U sklopu koncepta pored zastava izloženi su i tekstovi koji problematizuju iskustva (lična, tehničko/tehnološka, socio/kulturološka) kroz koja su učesnice prolazile prilikom stvaranja svojih radova. Na ovaj nači izložba stavlja u prvi plan probleme koji nastaju (tehnički, finansijski, strukturalni, sistemski i institucijalni) prilikom produkcije jednog medijskog dela i na taj način kroz kritičku prizmu locira tačke žarišta za diskusiju i borbu za poboljšanje statusa svih onih koji se bave ovakvom vrstom produkcije.

 

VIŠE INFO

 

 


Arhiva